Hızlıca Başlamak için:

Bordro entegrasyonu veya farklı amaçlarla API'ların kullanılması için portal üzerinde hesap açılmalı ve anahtar üretilmelidir. 
Ayrıca test amaçlı istekler de yine portal üzerinden yapılabilmektedir. Bununla alakalı işlemler şöyle sıralanabilinir :
  • Üyelik
  • Uygulama ekleme ve Anahtar görüntüleme
  • Test istekleri-yanıtları ve kod örnekleri

Üyelik işlemleri :

Uygulama ekleme ve Anahtar Görüntüleme:

Burada görünen API Key clientId , Secret Key ise secretId değeri olmaktadır.

API testleri ve Kod Örnekleri: